HkScan Estonia laohoone projekteerimis- ja ehitustööd

Valminud: Juuni 2021

Projekti kirjeldus