Kääriku Spordikeskuse projekteermis- ja ehitustööd

Valminud: Sügis 2019

Projekti kirjeldus