Kaitseliidu Tallinna Maleva ja Kaitseliidu Peastaabi ühise tagalakeskuse I ehitusjärjekorra ehitustööd

Valminud: 2012 Kasulikku pinda kokku: 1931 m2

Projekti kirjeldus

Lepingu raames ehitati valvehoone suletud netopinnaga 165,5 m2, laohoone I.etapp (köetav osa) 1766 m2, katlamaja, piirdeaiad, kõik välisvõrgud, I.etapi mahus teed, platsid ja haljastus.  Teostamise aeg: juuli 2011-aprill 2012.