Kohtuhoone ehitustööd Tallinnas, Lubja 4

Valminud: Kevad 2018

Projekti kirjeldus