Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine

Valminud: 2011

Projekti kirjeldus

Tööde teostamise aeg: detsember 2010- november 2011.