Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd, OSA I ja OSA II

Valminud: 2014

Projekti kirjeldus