Püssi linna peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd

Valminud: 2013

Projekti kirjeldus

Tööde teostamise aeg: november 2011-mai 2013.